Czy każdy może założyć własną firmę?

Zakładanie własnej firmyCzy każdy może założyć własną firmę? Ze względów prawnych nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań, każdy może dziś zarejestrować własną działalność gospodarczą, pod warunkiem, że spełnił kilka wymagań.

Zakładanie swojej firmy związane jest oczywiście z szeregiem formalności, ale dobre zorganizowanie tego etapu gwarantuje powodzenie i szybkie załatwienie spraw w urzędach.

Firmę należy zgłosić w Urzędzie Miasta przynależnym danej osobie. We wniosku należy podać nazwę firmy oraz zakres jej działania, więc należy się nad tym dokładnie zastanowić. W zgłoszeniu do ewidencji gospodarczej należy zawrzeć również dane na temat właściciela lub właścicieli firmy. Konieczne jest podanie ich danych personalnych, adresu zamieszkania, a także miejsca, z jakiego będą zarządzać swoją firmą.

Po Urzędzie Miasta, wybieramy się do Urzędu Statystycznego, gdzie nasza firma otrzymuje numer REGON. Jest to numer statystyczny, jego wydanie następuje najczęściej jeszcze tego samego dnia. Kolejnego dnia przedsiębiorcę czeka wizyta w banku. Musi tam bowiem założyć konto firmowe. Warto wybrać się również do punktu reklamowego, zamówić pieczątki dla firmy. Później przychodzi czas na wizytę w Urzędzie Skarbowym. Tam ma miejsce nadanie firmie numeru NIP, czyli Numeru Identyfikacji Podatkowej. Oprócz tego, należy również ustalić w ZUS-ie wysokość płaconych składek na ubezpieczenia. Nie można tez zapomnieć o kolejnej instytucji znanej jako PIP. To Państwowa Inspekcja Pracy, każda powstająca firma, która zatrudnia pracowników, powinna być do niej zgłoszona.

Jak widać, zakładanie własnej firmy trochę trwa, ale efektem tych starań jest wymarzona działalność gospodarcza i bycie samemu sobie szefem. Jest również kilka sposobów na pozyskanie gotówki na rozruch interesu. Można wziąć kredyt bankowy na firmę lub składać wniosek o dofinansowanie z UE. W prowadzeniu własnego biznesu przydadzą się również pewne cechy charakteru. Prywatny przedsiębiorca powinien być osobą odpowiedzialną, skrupulatną, cierpliwą, ale również kreatywną i pewną siebie.