Skuteczny tekst reklamowy

Tekst reklamowyJak napisać skuteczny tekst reklamowy? To pytanie bardzo często zadają sobie osoby zajmujące się sprzedażą. To przecież od dobrego tekstu reklamowego zależy sukces firmy na rynku oraz zwiększenie sprzedaży.

Trzymanie się podstawowych zasad przy tworzeniu tekstów reklamowych może pomóc tym, którym zależy na skuteczności oraz zwiększeniu wyników sprzedaży.

Jakie to zasady? O czym należy pamiętać podczas pracy nad skutecznym tekstem reklamowym?

Podstawowy model tekstów reklamowych opiera się na czterech zasadniczych elementach.

Są to:

  • zwrócenie uwagi,
  • zainteresowanie,
  • wzbudzenie pragnienia
  • wezwanie do działania.

Dobrze ułożona reklama w taki właśnie sposób wpływa na odbiorcę. Najpierw zachęca go do zapoznania się z tekstem oferty, budzi w nim pożądanie oraz zmusza do podjęcia stosownych działań, w celu zaspokojenia owego pożądania. Skuteczną ofertą reklamową można nazwać taką ofertę, z której klient sam wyciąga odpowiednie wnioski. Ważne jest podanie mu w ciekawy i atrakcyjny sposób najważniejszych informacji.

Oferta powinna wyjaśniać, czym jest dany produkt i do czego służy, jakie unikatowe rozwiązania zostały wprowadzone w przypadku danego produktu oraz jakie rezultaty (korzyści) przynosi korzystanie właśnie z tego produktu. To najważniejsze informacje, których klient oczekuje od tekstu reklamowego.

Dobry tekst reklamowy musi być przemyślany, zatem warto zacząć pracę nad nim od wykonania wstępnego szkicu oferty. Tu należy skupić się na najważniejszych faktach. Ważny jest opis produktu oraz podanie wiarygodnych i dokładnych informacji na jego temat. Koniecznie trzeba podkreślić korzyści, na jakie może liczyć klient decydujący się na zakup reklamowanego produktu. Klient musi i chce wiedzieć, co zyska dzięki skorzystaniu z danej oferty. Niestety, wielu twórców tekstów reklamowych zbyt mocno koncentruje się na opisie produktu, zapomina zaś o podkreśleniu korzyści. To błąd, za który wielu sprzedawcom przychodzi zapłacić dość wysoką cenę.Opis produktu i wymienienie korzyści związanych z jego użytkowaniem to jeszcze nie wszystko. Klienta trzeba zainteresować.

Jak dotrzeć do konsumentów za pomocą tekstu reklamowego?

Duże znaczenie ma tu dokładna znajomość grupy docelowej. Kim jest potencjalny klient, jakie są jego pragnienia i oczekiwania? Znając odpowiedzi na te pytania można stworzyć zdania, który nie tylko zwróci jego uwagę, ale przekona go do dokonania określonego zakupu. Oferta dopasowana do klienta do oferta, która będzie skuteczniejsza. To jednak jeszcze nie wszystko. Nie wystarczy przekonać klienta do tego, by kupił dany produkt. Trzeba go przekonać do tego, by kupił go w wybranym miejscu, od konkretnego sprzedawcy. Trzeba zatem w tekście reklamowym podkreślić swą wyższość nad konkurencją i przekonać konsumenta, że ich oferta jest mniej atrakcyjna. W tym celu wykorzystywany jest model zwany Unikatową Propozycją Sprzedaży. To ona odgrywa ważną rolę w przypadku klientów, którzy analizują i porównują po kilka, bardzo podobnych ofert. W walce z konkurencyjnymi sprzedawcami takie wyróżnienie odgrywa zatem istotną rolę i nie można o nim zapominać.

Warto pamiętać również o wiarygodności. To ona zwiększa skuteczność materiału reklamowego i pozwala kształtować pozytywny stosunek klienta do sprzedawcy. Wiarygodność, połączona z rzetelnymi informacjami i skutecznym przekonywaniem, jest zatem kolejnym ważnym elementem składającym się na skuteczność reklamy.