Stabilny biznes - w kilku krokach do sukcesu

Kroki do własnego, stabilnego biznesuPomysł na biznes i determinacja w dążeniu do celu to wystarczające przesłanki aby uruchomić własną działalność gospodarczą. Jednak nie należy rozpoczynać od złożenia wpisu w CEIDG.

W pierwszej kolejności należy określić:

 • strategię działania, w tym rozpoznanie konkurencji i sposób pozyskania klientów,
 • źródła finansowania, a przy wysokich nakładach rozważyć możliwość pozyskania inwestora zewnętrznego,
 • formę prawną,
 • podatki i inne obciążenia publicznoprawne.

Najprawdopodobniej przyszły przedsiębiorca będzie musiał skorzystać z pomocy firmy doradczej. Im lepsze przygotowanie przed rejestracją, tym większa szansa na szybsze dochody.

Biznesplan i strategia działania

W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić opłacalność przyszłego biznesu. Określić koszty uruchomienia i prowadzenia firmy, źródła przychodów i zainteresowanie produktem (usługą). Zalecane jest już na tym etapie poszukiwanie odbiorców i rozpoczęcie kampanii reklamowej.

Źródła finansowania

Przyszły przedsiębiorca ma kilka możliwości pozyskania kapitału:

 • dotacje na uruchomienie działalności dla osób zarejestrowanych jako bezrobotni,
 • fundusze venture capital,
 • pomoc Aniołów Biznesu,
 • finansowanie działalności innowacyjnej,
 • dotacje na rozwój przedsiębiorstwa,
 • rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Dotacje i środki na sfinansowanie działalności uzależnione jest od pomysłu na biznes.

Forma prawna

Dla osoby która chce samodzielnie prowadzić swój biznes proponowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza i rejestracja jej w CEIDG, którą z czasem można przekształcić np. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli w realizację pomysłu będzie zaangażowanych więcej osób, mogą one zawrzeć umowę spółki osobowej lub kapitałowej. Przy spółce osobowej, każdy ze wspólników rejestruje się do CEIDG, natomiast spółka kapitałowa wymaga rejestracji w KRS.

Podatki i inne obciążenia

Podatki i prowadzona dokumentacja księgowa uzależniona jest od formy prawnej przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy zarejestrowani w:

 • CEIDG płacą PIT i zobowiązani są prowadzić księgę przychodów i rozchodów
  lub ewidencję przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • w KRS - CIT i prowadzą księgi rachunkowe.

Oprócz podatku dochodowego należy rozpatrzyć swoją działalność pod względem VAT:

 • czy można zrezygnować z opodatkowania tym podatkiem,
 • jaką stawką trzeba będzie opodatkować towar (usługę).

W razie wątpliwości dotyczących stawki podatku warto wystąpić o indywidualną interpretację podatkową. Oprócz podatków przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG będą podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Najprawdopodobniej przez 24 miesiące będą opłacać ZUS na preferencyjnych zasadach.

Źródła:

Obecnie przedsiębiorca może skorzystać zarówno z dotacji na rozpoczęcie działalności, jak i z dofinansowania na rozwój. Aby jednak nie przegapić szansy na dodatkowe fundusze trzeba się do tego przygotować. Przedsiębiorca musi też nauczyć się korzystać i odczuwać potrzebę z korzystania w firm doradczych, które pomogą zminimalizować ryzyko związane z działalnością gospodarczą. Błędy popełnione na początku mogą okazać się hamulcowym najlepszego biznesu.